WAB – De belangrijkste wijzigingen

Nieuws – 14 Jan 2021 door Robbert Vlaanderen - Directie

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
De WAB is in het leven geroepen zodat de kloof tussen vaste en flexibele werknemers wordt verkleind. Dit gaat de nodige veranderingen met zich meebrengen. We brengen u graag op de hoogte van de ontwikkelingen die betrekking hebben op vast/intern personeel, uitzenden en payroll.

De belangrijkste veranderingen per 1 januari 2020

Transitievergoeding
Vanaf 1 januari 2020 heeft de werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd door de werkgever. Dit geldt eveneens wanneer de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd in de proeftijd. De vergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar.

WW-premie
Voor de WW-premie wordt vanaf 1 januari 2020 onderscheid gemaakt tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt dat straks een hogere premie betaald moet worden.
Ketenregeling (geldend voor vast personeel en payroll)
De regels met betrekking tot de hoeveelheid contracten die afgesloten kunnen worden voor payroll zullen per 1 januari 2020 veranderen. Nu wordt aansluiting gezocht bij de flexibele regels voor het uitzenden. Per 1 januari 2020 zal de reguliere ketenregeling voor payroll gelden. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2020 maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten binnen drie jaar afgesloten kunnen worden. Dit geldt voor zowel het vaste personeel als voor payroll.

Gelijke rechtspositie
Payroll medewerkers genieten straks dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers in vaste dienst bij de werkgever.

Urengarantie oproepkracht
Na twaalf maanden moeten werkgevers oproepkrachten een schriftelijk aanbod doen voor een contract met urengarantie. Deze uren moeten minimaal gelijk zijn aan de gemiddelde verloonde uren van de afgelopen twaalf maanden.

Oproeptermijn oproepkracht
Een oproepkracht moet minimaal vier dagen van tevoren schriftelijk worden opgeroepen voor minimaal drie werkuren (met specifieke werktijden). Roept u niet vier dagen van tevoren op, dan is de oproepkracht niet verplicht gehoor te geven aan het verzoek van de werkgever. Omgekeerd geldt er voor de oproepkracht een opzegtermijn van vier dagen. Stel dat u een oproepkracht zes dagen van tevoren oproept te komen werken van 12.00 uur tot 17.00 uur, maar een dag van tevoren dit wijzigt in 9.00 uur tot 14.00 uur, dan worden de daadwerkelijk gewerkte uren uitbetaald, alsmede de te laat gewijzigde uren van 14.00 uur tot 17.00 uur. In dat geval krijgt de oproepkracht acht uur uitbetaald.

Wilt u weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op via (035) 524 39 00.
Accord maakt de WAB transparant.